Podporujeme

K základným hodnotám našej firmy patrí zaujímať sa o ostatné. Pretože nie sme ľahostajní k ľuďom, ktorí potrebujú pomoc, podporujeme tieto charitatívne organizácie:

V roku 2017 sme sa stali Dobrým anjelom a od tejto doby pravidelne pomáhame rodinám s deťmi, ktoré sa dostali, kvôli vážnej chorobe do finančnej tiesne. Nadácia DOBRÝ ANJEL rozdeľuje finančné príspevky darcov do posledného haliera a pomáha tak rodinám preklenúť ťažké životné obdobie.

V roce 2017 jsme se stali Dobrým anjelom!

A ďalej podporujeme fond UNICEF, ktorý pomáha v najchudobnejších krajín sveta a snaží sa deťom, ktorí tam vyrastajú, zabezpečiť priaznivé podmienky pre život (zdravotnú starostlivosť, prístup k nezávadnej vode, výživu, hygienu, prevenciu a liečbu AIDS, vzdelávanie a ochranu detí pred týraním a vykorisťovaním akéhokoľvek druhu).

UNICEF Česká republika