O firme

Spoločnosť QUICKSEAL INTERNATIONAL, s. r. o., sa venuje predaju špičkových prístrojov najvyššej kvality od renomovaných výrobcov. Neustále pre vás získavame novinky z celého sveta, ktoré vám uľahčia prácu, rozhodovanie a skvalitnia starostlivosť o vašich pacientov.

V posledných rokoch sme sa začali špecializovať na efektívne zdravotníctvo. Vďaka dávkovacím strojom JVM sa snažíme maximalizovať bezpečnosť a presnosť podávania liekov pacientom, zabezpečiť spätnú kontrolu archivácie liekov a v neposlednom rade aj šetriť čas zdravotníckemu personálu.

  • Bezpečnosť a presnosť podania liekov pacientom
  • Spätná kontrola a archivácia liekov
  • Šetriť čas zdravotníckemu personálu

Ďalej ponúkame jednu z najnovších technológií v robotickom skladovaní liekov – automatizovaný skladovací systém liekov Meditech, ktorý uľahčuje ich distribúciu a je určený predovšetkým pre lekárne. Skladovací systém v sebe spája robotický sklad, automatizovaný modul na plnenie (triedenie) liekov a automatizovaný výdajný systém. Vďaka prepojeniu týchto troch základných požiadaviek pre bežnú prevádzku (sklad – triedenie – výdaj) sa lekárne premenia na modernú inštitúciu, kde sa lieky skladujú efektívnejšie, je zaistený rýchlejší a komfortnejší výdaj liekov a zákazníci odchádzajú spokojní.

  • Efektívne pracovné vyťaženie
  • Šetrí ľudské zdroje
  • Automatická kontrola