Společnost QUICKSEAL INTERNATIONAL s.r.o. využívá pro správné zobrazení a poskytování služeb webové prezentace datové soubory cookies. Kliknutím na „pouze nezbytné cookies“ souhlasíte s použitím nezbytných cookies. Kliknutím na „souhlasím s použitím všech cookies“ souhlasíte s použitím i analytických cookies.
Pro více informací o zpracování osobních údajů klikněte zde.

Dávkovač léků OREUS

Nabízíme řešení v problematice balení léků pro pacienty: řešení můžeme nabídnout pro různě velké lékárny, pečovatelské ústavy, Alzheimer centra, domovy důchodců.

Hlavní

Nabízíme řešení v problematice balení léků pro pacienty: řešení můžeme nabídnout pro různě velké lékárny, pečovatelské ústavy, Alzheimer centra, domovy důchodců.

Blistry

 • Oddělitelné vypouklé přihrádky dovolují bezpečnou přepravu a jednoduché rozdělení léků
 • 4 doby užití pro 7 dnů v týdnu = 28 segmentů pro podávání
 • 8 oddělených přihrádek v každém segmentu dávky
 • Separováním léků se spolehlivě zabrání chemickým reakcím v důsledku rozdílných účinných látek a nosných substancí
 • Očíslování přihrádek umožní v každém okamžiku až do příjmu pacientem jednoznačnou identifikaci každého léku
 • Při změně medikace po zhotovení blistrové karty je možné díky přesné selekci bezpečně provést změnu léku
 • Ke kontrole správného naplnění lékárníkem slouží automatická fotografická dokumentace, která je na základě separace léků jednoznačná a prokazatelná
 • Při otevření segmentu s nachystanými léky se oddělí dělící přihrádky. To umožní podání léků pacientovi přímo ze segmentu

FLEXI blistrová karta spojuje nejlepší možnou bezpečnost léků s maximálním komfortem použití.

Software

=jednoduchý+intuitivní + v českém jazyce

V softwaru, který je součástí přístroje, může pracovat i několik uživatelů (zdravotnických pracovníků) na základě svého ID. Do softwaru se zakládá osobní karta pacienta s jeho ID, zadávají se údaje o pacientovi a jeho medikaci. Dle této karty provádí přístroj balení léků do individuální blistr karty pacienta.

SW – zadávání a vyhledávání léků

 • V programu jsou dostupné všechny léky, které jsou v ČR schváleny
 • Vyhledávání léků je velmi jednoduché - dle SUKL kódu nebo dle názvu léku

SW – zadávání a vyhledávání pacienta

 •   Zadávání pacienta - každý pacient se zadává individuálně a má své ID
 • Vyhledávání pacienta - dle ID kódu nebo podle kategorií, které lze také založit pro lepší orientaci (např.: budova B, 1. patro, č. pokoje 43 apod.)
 • Ke každému pacientovi je možné připojit fotografii a další potřebné informace, které lze poté tisknout na štítek blistru
 • V kartě pacienta je možno dělat jakékoliv úpravy, opravit již zadané informace - změna umístění, změna léků, změna dávkování léků

Kontrola a archivace vyfotí - uloží – zaarchivuje

 • Zadání medikace do SW přístroje
 • Přístroj sám navádí kam vložit správný počet tablet do správných políček dle nastaveného dávkování
 • Lék vytlačí z originálního balení blistru
 • Vloží do správného pole, správný počet léků
 • Provede kontrolu – zda dle zadané medikace, jsou léky ve správných polích a správný počet léků
 • Uloží hotový blistr = foto – pro archivaci - kontrola

Software-Modul pro zaprotokolování výdeje léků dovoluje validaci a zdokumentování rozdělování léků ošetřujícím personálem.

 • Software-Modul je instalován na notebooku nebo tabletu s připojenou čtečkou čárových kódů. Pomocí čtečky a naskenování určitého segmentu blistru jsou indikovány na obrazovce všechny léky příslušné dávky a doby užití dotyčným pacientem. Ošetřující personál má takto přístup k datům medikace a může tak bez problémů validovat a zaprotokolovat jak správné vydání léků obsažených v segmentu blistru, tak nezablistrované preparáty a léky dle potřeby.

Videa