Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.

Dávkovače liekov OREUS

Ponúkame riešenia súvisiace s balením liekov pre pacientov: 

Riešenie môžeme ponúknuť pre rôzne veľké lekárne, veľké i malé nemocnice, opatrovateľské ústavy, Alzheimer centrá, domovy dôchodcov, LDCH liečebne.

Hlavní

Ponúkame riešenia súvisiace s balením liekov pre pacientov: 

Riešenie môžeme ponúknuť pre rôzne veľké lekárne, veľké i malé nemocnice, opatrovateľské ústavy, Alzheimer centrá, domovy dôchodcov, LDCH liečebne.

Blistre

 • Oddeliteľné vypuklé priečinky dovoľujú bezpečnú prepravu a jednoduché rozdelenie liekov
 • 4 doby použitia pre 7 dní v týždni = 28 segmentov pre podávanie
 • 8 priečinkov v každom segmente dávky
 • Separovaním liekov sa spoľahlivo zabráni chemickým reakciám v dôsledku rozdielnych účinných látok a nosných substancií
 • Očíslovanie priečinkov umožní jednoznačnú identifikáciu každého lieku až do momentu, keď si ho preberie pacient
 • Pri zmene medikácie po zhotovení blistrovej karty je možné vďaka presnej selekcii bezpečne vykonať zmenu lieku
 • Na kontrolu správneho naplnenia lekárnikom slúži automatická fotografická dokumentácia, ktorá je na základe separácie liekov jednoznačná a preukázateľná
 • Pri otvorení segmentu s pripravenými liekmi sa oddelia deliace priehradky. To umožní podanie liekov pacientovi priamo zo segmentu

FLEXI blistrová karta spája maximálnu bezpečnosť liekov s maximálnym komfortom použitia.

Softvér

Softvér = jednoduchý + intuitívny + v českom jazyku.

V softvéri, ktorý je súčasťou prístroja, môže pracovať aj viacero používateľov (zdravotníckych pracovníkov) na základe svojho ID. Do softvéru sa zakladá osobná karta pacienta s jeho ID, zadávajú sa údaje o pacientovi a jeho medikácii. Podľa tejto karty uskutočňuje prístroj balenie liekov do individuálnej blisterovej karty pacienta.

SW – zadávanie a vyhľadávanie liekov

 • V programe sú dostupné všetky lieky, ktoré sú v ČR schválené
 • Vyhľadávanie liekov je veľmi jednoduché – podľa kódu ŠÚKL alebo podľa názvu lieku

SW – vkladanie a vyhľadávanie pacientov

 • Vkladanie pacienta – každý pacient sa vkladá individuálne a má svoje ID
 • Vyhľadávanie pacienta – podľa ID kódu alebo podľa ďalších kategórií, ktoré možno založiť na lepšiu orientáciu (napr.: budova B, 1. poschodie, č. izby 43 a pod.)
 • Ku každému pacientovi možno pripojiť fotografiu a ďalšie informácie, ktoré možno vytlačiť na štítok blistra
 • V karte pacienta je možné robiť rôzne úpravy, opraviť už vložené informácie – zmena umiestnenia, zmena liekov, zmena dávkovania liekov

Kontrola a archivácia odfotí – uloží – archivuje

 • Vloženie medikácie do SW prístroja
 • Prístroj sám inštruuje, aby sa vložil správny počet tabliet do správnych políčok podľa nastaveného dávkovania
 • Liek vytlačí z originálneho balenia blistra
 • Do správneho poľa vloží správny počet liekov
 • Skontroluje, či je správny počet liekov podľa zadanej medikácie v správnych poliach
 • Uloží hotový blister = foto – archivácia – kontrola

Softvér-Modul na zaprotokolovanie výdaja liekov dovoľuje validáciu a zdokumentovanie rozdeľovania liekov ošetrujúcim personálom.

 • Softvér-Modul je nainštalovaný na notebooku alebo tablete s pripojenou čítačkou čiarových kódov. Pomocou čítačky a naskenovania určitého segmentu blistra sú indikované na obrazovke všetky lieky príslušnej dávky a čas, kedy ich má pacient užívať. Ošetrujúci personál má takto prístup k údajom o medikácii a môže tak bez problémov validovať a zaprotokolovať správne nielen vydanie liekov obsiahnutých v segmente blistra, ale aj nezablistrované preparáty a iné lieky podľa potreby.

Videá

Na stiahnutie